Плащане

Плащане – Изберете начин на плащане. За да подадете поръчка към „e-mocia.com” е необходимо да натиснете бутона за изпращане на поръчка. С това действие Вие ни изпращате Вашата поръчка и подписвате договор за доставка, от който произтичат отговорностите на страните.
В знак, че Вашата поръчка е приета, Вие ще получите съобщение за това на указаната от Вас електронна поща.

All search results