Само ти си ми в кръвта,
във вените ти аз кипя.
И само ти и само с мен.
И само с мене нощ и ден.

77лв.